ภารกิจของเรา คือ ...

"พัฒนาการศึกษาให้นักเรียนและโรงเรียนของท่านโดดเด่นและมีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน"

เรียนรู้เพิ่มเติม คลิก!
 • เพิ่มเปอร์เซ็นต์คะแนน O-Net

  เพิ่มเปอร์เซ็นต์คะแนน O-Net

 • เพิ่มจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐบาล

  เพิ่มจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐบาล

 • เพิ่มจำนวนนักเรียนได้รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ

  เพิ่มจำนวนนักเรียนได้รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ

 • พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน

  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน

 • ระบบแนะแนวการศึกษาที่นักเรียนได้ประโยชน์จริง

  ระบบแนะแนวการศึกษาที่นักเรียนได้ประโยชน์จริง

 • พัฒนาโรงเรียนให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและผู้ปกครอง

  พัฒนาโรงเรียนให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและผู้ปกครอง

พิสูจน์กันด้วยผลงาน

ภายใต้การดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 เรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 100% และมีสัดส่วนของการเข้าเรียนในคณะยอดฮิต เช่น แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเภสัชศาสตร์ รวมอยู่ด้วย

ข้อมูลสถิตินักเรียนห้อง Gifted โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

พัฒนาความรู้ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนผ่านเข้าโครงการ สอวน (Olympic วิชาการ) ภายใน 2 ปีของทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับเรา

ข้อมูลสถิตินักเรียนห้อง Gifted จากทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาความรู้ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยและผ่านเกณฑ์โครงการเพชรยอดมงกุฏ ภายใน 3 ปี

ข้อมูลสถิตินักเรียนห้อง Gifted โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

ทีมอาจารย์คุณภาพระดับมืออาชีพ

ทีมคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาสายตรงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย พร้อมด้วยประสบการณ์ในสนามการสอนนักเรียนทั้งในรูปแบบตัวต่อตัว กลุ่มขนาดเล็กระดับ 2-5 ระดับห้องเรียนขนาด 30 -40 คน จนถึงห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนหลักร้อยหลักพัน

[metaslider id=67]
[metaslider id=51]

ผู้บริหารด้านการศึกษามืออาชีพ

ผู้บริหารจบสายตรงทางด้านการศึกษา ทำงานอยู่ในแวดวงของอาจารย์พิเศษมานานกว่า 15 ปี ทำให้ทราบถึงแนวโน้มปัญหาการศึกษาและทราบวิธีการแก้ไขเป็นอย่างดี...